PACIENŢI CU AFECŢIUNI MEDICALE

Pacienții spitalizați cu afecțiuni medicale acute și care se preconizează că vor rămâne imobilizați timp de 3 sau mai multe zile sau care au o mobilitate redusă și factori de risc adiționali prezintă un risc crescut de tromboembolism. În cazul acestor pacienți  trebuie luată în considerare  profilaxia farmacologică [27]. În cazurile non-chirurgicale (de exemplu medicina internă, neurologia), riscul individual este stabilit de tipul bolii și gradul de imobilitate [34].

Toți pacienții trebuie să fie evaluați din punct de vedere al riscului hemoragic înainte de prescrierea profilaxiei farmacologice a TEV. Profilaxia farmacologică a TEV nu trebuie recomandată la pacienții care prezintă oricare dintre factorii de risc hemoragic prezentați, cu excepția cazului în care riscul de TEV depășește riscul hemoragic [34].

Recomandările actuale privind utilizarea profilaxiei TEV sunt bazate pe studii randomizate, controlate  placebo, efectuate cu tromboprofilaxie farmacologică de scurtă durată, în doze reduse, care au demonstrat o reducere a riscului relativ de TEV de 45-64% la pacienți cu afecțiuni medicale acute. Aceste studii au utilizat heparină cu o greutate moleculară mică (HGMM) sau fondaparinux: studiul MEDENOX a utilizat enoxaparină, studiul PREVENT a utilizat dalteparină, iar studiul ARTEMIS a utilizat fondaparinux [37-39].

Pe baza acestor studii, NICE recomandă fondaparinux sau HGMM pentru profilaxia farmacologică [34].

Pentru pacienți cu insuficiență renală, NICE recomandă heparină nefracționată (HNF). Niciun medicament anticoagulant oral non-antagonist de vitamina K (ACON) nu este autorizat pentru utilizare în vederea prevenirii TEV la pacienții cu afecțiuni medicale [34].

NICE recomandă administrarea profilaxiei TEV mecanice la pacienții cu afecțiuni medicale pentru care este contraindicată profilaxia farmacologică [34].