Ezen az oldalon a jelen weboldalra látogató Internet felhasználókra vonatkozó felhasználási feltételek találhatók, ide nem értve a személyes adatok kezelésével kapcsolatos előírásokat, mellyel kapcsolatban a https://www.sanofiklasszikusok.hu/hcp/adatkezelesi_tajekoztato/ oldalról érhető el részletes tájékoztatás.

www.sanofiklasszikusok.hu oldal (a továbbiakban ”Honlap”) és annak tartalmai a SANOFI-AVENTIS Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1045 Budapest, Tó utca 1-5.; nyilvántartja: a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01-10-043308 cégjegyzékszámon; gyógyszerinformációs szolgálat: +36 1 505 0055) - a továbbiakban: „Sanofi” - tulajdonát képezik , továbbá a Honlapot az fps webügynökség (székhely: 3526 Miskolc, Arany János tér 1. A. ép. 5. em., nyilvántartja: a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 05-09-010213 cégjegyzékszámon) - a továbbiakban: „fps” - üzemelteti.

Minden felhasználó a Honlap böngészésével vállalja, hogy azt saját felelősségére használja. A www. sanofiklasszikusok.hu honlap látogatása révén ön elfogadja, hogy az oldalt az itt leírtak szerint használhatja és tudomásul veszi, hogy az alábbiakban ismertetett feltételeket a Sanofi bármikor jogosult egyoldalúan, a módosított feltételek közzététele útján, megváltoztatni. Ez vonatkozik mind a regisztrált, mind a nem regisztrált felhasználókra, ezért kérjük, hogy időről-időre térjen vissza erre az oldalra annak ellenőrzése érdekében, hogy történt-e változás a felhasználási feltételekben.

A Honlap célközönsége:

Bár a Honlap oldalai hozzáférhetőek más ország felhasználói számára is, a közölt információk kizárólag Magyarország területén történő felhasználás céljára készültek. A Honlap tartalmát nem 14 éven aluliaknak szánjuk, ezért arra kérjük a 14 év alattiakat, hogy ne adjanak meg nekünk személyes adatokat, hiszen nem kívánunk információt gyűjteni gyermekekről.

A regisztrált felhasználóknak szóló oldalakat kizárólag gyógyszerek rendelésére, használatának betanítására és forgalmazására jogosult egészségügyi szakképesítéssel rendelkező szakemberek jogosultak látogatni, a jogosulatlan felhasználókért a Sanofi és az fps nem vállal felelősséget, a jelen szabályzatban foglaltak megsértéséért a vétkes felhasználó tartozik felelősséggel. Az üzemeltetés során, amennyiben bebizonyosodik, hogy valamely felhasználó jogosulatlanul használja a honlapot, az üzemeltető jogosult azonnal hatállyal törölni a regisztrációt. A Sanofi kijelenti, hogy csak azt a gyógyszerfelírást támogatja, amely megfelel az alkalmazási előírásban foglaltaknak.
 
Szellemi tulajdon

A Honlap tulajdonosa a Sanofi, a Sanofi cégcsoport tagja. A Honlapon elhelyezett anyagokat, beleértve a védjegyeket, logokat és a domain neveket, a szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályok védik és azok a Sanofi, vagy a Sanofi cégcsoportba tartozó egyéb vállalkozások tulajdonát képezik; azok vonatkozásában felhasználási jog engedélyezésére a Sanofi jogosult.

A Sanofi előzetes engedélye nélkül tilos a weboldalon található anyagokat vagy azok egyes részeit lemásolni, többszörözni, megváltoztatni, ismételten közzétenni, letölteni, eltorzítani, továbbítani, vagy bármilyen módon terjeszteni. Ettől eltérő felhasználás kizárólag a jogszabályok által lehetővé tett mértékben – ideértve az 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) IV. fejezete rendelkezéseit (szabad felhasználás) – megengedett, mely alapján Ön a személyi számítógépére saját részére magánhasználatra, nem kereskedelmi felhasználás céljából letöltheti az itt közzétett anyagokat, feltéve, hogy tiszteletben tartja a szellemi alkotások felhasználásának jogszabályban rögzített korlátait és az egyéb jogszabályi előírásokat (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a gyógyszerekkel kapcsolatos kereskedelmi kommunikációra vonatkozó rendelkezéseket).

A Sanofi fenntartja a jogot, hogy peres úton érvényesítse a szellemi alkotásokhoz fűződő jogait azok megsértése esetén.

Az információ természete

Bizonyos esetekben a Honlap témájával kapcsolatos adott kérdésköröket érintő szakértői vélemények kivonatai kerülhetnek fel a Honlapra. Ezek az információk kizárólag az adott (a tartalom mellett megnevezett) szakértő vagy újság/folyóirat véleményét tükrözik. Ezek a szakértők nem a Sanofi alkalmazottai, és a Sanofinak anyagi érdeke nem fűződik ezen szakértői vélemények adott tartalommal történő előállításhoz. A Sanofi nem felelős az ilyen, nem a Sanofi megbízásából/felkérésére készült anyagokban feltüntetett információk pontosságáért vagy teljességéért. A szakértői vélemény csak az adott szakértő személyes véleményét tükrözi, és semmilyen esetben nem tekinthető a Sanofi véleményének, azért a Sanofi felelősséget nem vállal.

A Sanofi (a weboldal tartalmainak frissítése útján) mindent megtesz annak érdekében, hogy az oldalakon közölt információk naprakészek, a valóságnak megfelelőek és pontosak legyenek.

A Sanofi nem szavatolja az anyagok hitelességét, hibátlanságát és kifejezetten kizár minden felelősséget és kötelezettséget az oldalon szereplő információkkal kapcsolatban. Felelősség sem a Sanofi-t, sem a honlap készítésében és üzemeltetésében résztvevő feleket nem terheli a Honlap látogatásakor közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen felmerülő hibáért, kárért, adatvesztésért, illetve a honlap tartalmi hibáiért vagy hiányosságaiért.

 
Kapcsolatok más weboldalakkal

A Sanofi nem felel olyan, mások által üzemeltetett weboldalakért, amelyek a Honlapon keresztül érhetők el. Nem áll módunkban ellenőrizni ezen idegen weboldalak tartalmát, amelyek a Sanofi-tól teljesen függetlenek. A Honlap és az idegen weboldal közötti kapcsolat létezése semmiképpen nem jelenti azt, hogy a Sanofi bármi módon is elfogadná a weboldal tartalmát vagy azt, amire a tartalmat esetleg felhasználják.

Külső webhelyek tartalmazhatnak a weboldalunkra vezető hivatkozásokat (ún. linkeket). Ilyen link nem létesíthető a Sanofi kifejezett, előzetes engedélye nélkül. A Sanofi nem vonható felelősségre azért, ha a más megbízásából üzemeltetett külső webhely nem érhető el, és a Sanofi nem vizsgálja fölül, nem ellenőrzi, nem hagyja jóvá, és nem felel az azon a webhelyen közölt vagy a rajta keresztül elérhető tartalomért, reklámért, termékért vagy egyéb anyagokért.
 
A felelősség korlátozása

A Sanofi mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Honlapon közzétett információk pontosságát és naprakészségét és betartsa a hatályos jogszabályokban foglalt előírásokat. A Sanofi fenntartja a jogot, hogy bármikor, a felhasználók előzetes figyelmeztetése nélkül megváltoztassa a Honlap tartalmát. Ennek ellenére, a Sanofinak nem áll módjában szavatolni, hogy a Honlapon található információk mindenkor pontosak, precízek, naprakészek vagy teljesek. Erre tekintettel a Sanofi mind a honlap tartalmával, mind az ahhoz való hozzáféréssel vagy ennek lehetetlenségével kapcsolatban kizárja a felelősségét, így különösen nem felel az alábbiakért:

 • A weboldalon található információk pontatlanságáért vagy hiányosságáért;
 • A weboldalon található információk vagy anyagok megváltoztatását eredményező illetéktelen behatolás következtében keletkezett kárért;
 • Általánosságban semmilyen olyan kárért –függetlenül annak okától, eredetétől vagy következményeitől, még ha a Sanofi előre látta is a kár bekövetkeztét –, amely azért történt, mert: (1) Ön elérte ill. nem érte el a weboldalt, (2) használta a weboldalt, aminek következtében az Ön számítógépét vagy valamely eszközét vírus fertőzte meg, és/vagy (3) elhitte a weboldal által közvetve vagy közvetlenül közölt információkat.

A felelősségkorlátozás nem mentesíti a Sanofit a hatályos magyar és uniós jogszabályokban foglaltak betartása alól.

A Honlap elérhetősége

Ön tudomásul veszi,hogy (1) technikailag nem lehetséges, hogy a Honlap hibátlanul működjön és hogy ezért a Sanofi vagy az fps nem vonható felelősségre, (2) a hibák a Honlap ideiglenes elérhetetlenségét eredményezhetik, és (3) a Honlap működését a Sanofi vagy az fps hatáskörén kívül álló körülmények – pl. a Sanofi és az Ön illetve más rendszerek és hálózatok közötti átviteli és telekommunikációs kapcsolatok – károsan befolyásolhatják. A Sanofi és/vagy beszállítói időről-időre, ideiglenesen vagy állandó jelleggel, módosíthatják, ill. megszakíthatják a Honlap vagy annak egyes részei elérhetőségét, hogy karbantartást végezzenek azon és/vagy tökéletesítsék, vagy megváltoztassák a Honlapot. A Sanofi vagy az fps nem felelős a Honlap elérhetőségének módosításáért, felfüggesztéséért vagy megszakításáért.


Cookie

Oldalunkon cookiek segítségével tesszük kényelmesebbé az Önök látogatását.

A "cookie" egy olyan kisméretű információs fájl, amelyet az Ön böngészője, az Ön internetes elektronikus hírközlő végberendezésén (pl. ilyen lehet a számítógép, a telefon, vagy bármely olyan elektronikus eszköz, amelyet Ön a Honlapunk látogatására használ – a továbbiakban együtt: számítógép) tárol el annak érdekében, hogy egy későbbi időpontban előhívja azokat. A cookie-k önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.


Oldalunk az alábbi táblázatban részletezett cookie-kat használja, segítségével (személyazonosításra alkalmatlan módon) fel tudjuk ismerni Önt, ha visszalátogat hozzánk.

Ezáltal lehetővé válik, hogy Ön az ismétlődő látogatások során könnyebben találja meg a friss, vagy még nem látogatott tartalmakat.

Segítenek továbbá összegyűjteni azokat az anonim számadatokat, amelyekből kiderül, hogy látogatóink miként használják a honlapot. Ezeket a statisztikai adatokat a honlap fejlesztése érdekében használjuk.

Önt személyesen semmiképp sem azonosíthatjuk általuk.

Az Adatkezelő a következő cookie-kat kívánja alkalmazni az alábbiakban említett célokból:

 

Cookie

Név

Cél

Bővebb információ

Átmeneti (session) cookie

catAccCookies

A session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.

wp-settings-8

wp-settings-time-8

Ez a cookie arra szolgál, hogy általa rögzítsük, a felhasználó elfogadta-e a cookie-k használatát a Honlapon.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Google Analytics

 

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

 

A legtöbb internetes böngésző lehetővé teszi, hogy a böngésző-beállításokon keresztül a felhasználó szabályozza a cookie-k működését. A cookie-kkal kapcsolatos további részletekért, többek között azzal kapcsolatban, hogy milyen cookie-k vannak beállítva a böngészőben és azok hogyan kezelhetők vagy törölhetők, látogasson el a www.aboutcookies.org vagy www.allaboutcookies.org címen található internetes oldalakra.

Termékinformációk

A Honlapra feltett információk közvetlen, ill. közvetett utalásokat tartalmazhatnak olyan, a Sanofi cégcsoport által gyártott/forgalmazott termékekre, programokra és szolgáltatásokra vonatkozóan, amelyek adott országokban vagy régiókban nem elérhetők, vagy amelyeket más védjeggyel forgalmaznak, illetve amelyek használatát országonként eltérően szabályozzák. Az ilyen utalások nem jelentik azt, hogy a Sanofi-nak szándékában áll fogalmazni ezeket a termékeket, programokat vagy szolgáltatásokat Magyarországon. Kérjük, lépjen kapcsolatba a Sanofi-val a fent megadott elérhetőségek valamelyikén az Ön régiójában /országában ezekre a termékekre, programokra vagy szolgáltatásokra vonatkozóan elérhető tájékoztatásért.
 
Irányadó jog, joghatóság

A Honlapra és annak tartalmára a magyar jog irányadó. A Honlappal vagy tartalmával kapcsolatos esetleges eljárást a vonatkozó jogszabály szerint illetékes magyar bíróság előtt kell lefolytatni.

Utolsó frissítés dátuma: 2018. január 17.